ØKONOMI

Her vises økonomien bag VinterCup.

Udvalgets målsætning er at have fast ca. kr. 100.000,-. Så er der plads til udforudsete udgifter som ny trailer, nyt stopur o.l.

Saldo pr. juni 2020 er kr. 46.000,-

Saldo i juni måned de seneste 5 år

Saldi

Regnskab 2019-20

Indtægter
Forudbetalte gebyrer122.725,00
Udgifter
Klubtilskud36.212,50
Gaver/Præmier80.402,48
Rekvisitter18.388,29
Trailer4.836,50
Møder1.393,00
Transport1.052,64
Hjemmeside1.658,00
Diverse120,00
Bankomkostninger1.347,39
Udgifter IALT145.410,80
RESULTAT-22.685,80
Aktiver
Bankindestående 21. august 202039.522,10
Balance39.522,10
Passiver
Bankindestående 10. august 201962.207,90
Årets over/underskud-22.685,80
Balance39.522,10

Regnskab 2018-19

Indtægter
Forudbetalte gebyrer118.275
Gæstehold 1. afd.800
Gæstehold 2. afd.1.000
Gæstehold 3. afd.1.000
Gæstehold 4. afd.200
Indtæger IALT121.275
Udgifter
5 x arrangørertilskud á 7.00035.000
Ekstraordinære tilskud3.204
Præmier16.250
Erindringsgaver54.995
Omkostninger vedr. deltagerne11.053
Mødeafholdelse2.344
Kørselstilskud2.912
Porto og anden kontorhold90
Hjemmeside6.648
Honorering1.050
Diverse udgifter4.500
Foliekontoafgift 0,7%379
Udgifter IALT138.425
RESULTAT-17.150