Tilbage til kartoteket

Rating*

Ikke nok viden om området endnu til en bedømmelse
Beskrivelse

Godt og mindre godt**
    Ingen
    Ingen
Afdelinger i området***
    Ingen

*Rating er til for at give en ide om hvor velegnet et område er til VinterCup. Skalaen er fra 1-6 hvor 6 er næsten umulig at nå. Ratingen er subjektiv og skriv gerne ved uenighed i vurderingen.

**Områder kan tildeles 'egenskaber' der kendetegner områder. Der er pt. følgende egenskaber i spil:
Beskrivelse Type
Asfalt Langt størstedelen af underlaget der kan cykles på er asfalt
Bakket Et meget bakket område. De topografiske streger ligger tæt.
Få rutevalg Der er ikke mange veje der kan cykles på
Infrastruktur Områder hvor motorveje, motortrafikveje eller jernbaner fylder en del
Lille Det er ikke muligt at lave bane der er lange nok ved A4 og 1:25000.
Mange rutevalg Mange veje og/eller stier der udfordrer navigationen
Meget by Om har meget bymæssig bebyggelse der er i vejen for cykling og begrænser baner
Natur Med natur der er lidt ud over det sædvanlige
Skov Der er meget skov i området.
Strand Der er muligt at placere poster strandkørsel er en mulighed
Transport-stykker Lange hovedveje der er eneste forbindelse mellem poster

***Viser afdelinger der har haft poster i området og der vises kun afdelinger siden VinterCup blev digitaliseret i sæsonen 2004-2005