Økonomi

Her vises økonomien bag VinterCup.

Udvalgets målsætning er at have fast ca. kr. 50.000,-. Så er der plads til udforudsete udgifter som ny trailer, nyt stopur o.l.

Saldo i juni måned de seneste 6 år

Saldi

Regnskab 2022-23

Indtægter
Deltagergebyrer 89.100,00
Diverse -
Udgifter
Klubtilskud 35.800,0
Gaver/Præmier 28.758,00
Rekvisitter 22.444,39
Trailer 170,00
Møder 1.896,70
Transport 1.648,00
Hjemmeside 1.548,00
Diverse 275,00
Bankomkostninger 3.987,39
Udgifter IALT 96.527,48
RESULTAT -7.427,48
Aktiver
Bankindestående 8. august 2023 45.508,54
Balance 45.508,54
Passiver
Bankindestående 15. august 2022 52.936,02
Årets over/underskud -7.427,48
Balance 45.508,54

Regnskab 2021-22

Indtægter
Deltagergebyrer 95.900,00
Diverse 226,30
Udgifter
Klubtilskud 35.000,0
Gaver/Præmier 10.625,00
Rekvisitter 3.253,26
Trailer 1.920,00
Møder 3.460,00
Transport 576,00
Hjemmeside 1.488,00
Diverse -
Bankomkostninger 3.188,86
Udgifter IALT 59.615,18
RESULTAT 36.615,18
Aktiver
Bankindestående 15. august 2022 52.936,02
Balance 52.936,02
Passiver
Bankindestående 14. august 2021 16.320,84
Årets over/underskud 36.615,18
Balance 52.936,02

Regnskab 2020-21

Indtægter
Deltagergebyrer -
Udgifter
Klubtilskud -
Gaver/Præmier -
Rekvisitter 16.565,00
Trailer 150,00
Møder 641,95
Transport 2.150,16
Hjemmeside 1.478,00
Diverse 536,00
Bankomkostninger 2.845,15
Udgifter IALT 24.366,26
RESULTAT -23.201,26
Aktiver
Bankindestående 14. august 2021 16.320,84
Balance 16.320,84
Passiver
Bankindestående 21. august 2020 39.522,10
Årets over/underskud -23.201,26
Balance 16.320,84

Regnskab 2019-20

Indtægter
Forudbetalte gebyrer 122.725,00
Udgifter
Klubtilskud 36.212,50
Gaver/Præmier 80.402,48
Rekvisitter 18.388,29
Trailer 4.836,50
Møder 1.393,00
Transport 1.052,64
Hjemmeside 1.658,00
Diverse 120,00
Bankomkostninger 1.347,39
Udgifter IALT 145.410,80
RESULTAT -22.685,80
Aktiver
Bankindestående 21. august 2020 39.522,10
Balance 39.522,10
Passiver
Bankindestående 10. august 2019 62.207,90
Årets over/underskud -22.685,80
Balance 39.522,10

Regnskab 2018-19

Indtægter
Forudbetalte gebyrer 118.275
Gæstehold 1. afd. 800
Gæstehold 2. afd. 1.000
Gæstehold 3. afd. 1.000
Gæstehold 4. afd. 200
Indtæger IALT 121.275
Udgifter
5 x arrangørertilskud á 7.000 35.000
Ekstraordinære tilskud 3.204
Præmier 16.250
Erindringsgaver 54.995
Omkostninger vedr. deltagerne 11.053
Mødeafholdelse 2.344
Kørselstilskud 2.912
Porto og anden kontorhold 90
Hjemmeside 6.648
Honorering 1.050
Diverse udgifter 4.500
Foliekontoafgift 0,7% 379
Udgifter IALT 138.425
RESULTAT -17.150