VinterCup EKSTRA

Hvis du ikke kan få nok af VinterCup og vil gøre lidt mere ud af det, så kan dette afsnit måske hjælpe. Dvs. det er ikke nødvendigt at sætte sig ind i den information der er på denne side. Det er tænkt som en samling af artikler der på en eller anden måde vedrører det at køre vintercup.

Som ekstra valgfri viden!

Der tilføjes jævnligt nyt til siden og eksisterende holdes ajour.

...
Få et fast holdnummer

Alle deltagere opfordres til at få et fast holdnummer. Se listen over ledige numre og læs om hvad 'Fast holdnummer' går ud på.

Læs mere...
...
"IAK"

"IAK" står for 'Ikke Arrangør Klub'. Vi har åbnet op for at ALLE kan deltage. Medlemmer af arrangørklubber har dog fortrinsret og billigere startgebyr. IAK-deltagere kan være fra andre regioner, klubløse eller medlemmer af klubber der ikke kan/vil arrangere afdelinger.

Læs mere...
...
'X'- og 'O'-markeringer

I sæsonen 2021-22 blev X og O-markeringer indført. X-markeringer som bedre information til deltagerne og for bedre statistisk. O-markeringer er en 'stolpe-ind-i-stedet-for-stolpe-ud'-ændring af klippe-regler.

Læs mere...
...
Baneområdekartoteket

Et kartotek over baneområder der skal bidrage til gode og bedre VinterCup-oplevelser og - måske - gøre det nemmere at arrangere.

Læs mere...