Fast holdnummer

Fra og med sæson 2021-22 er det muligt at vælge holdnummer. Ved tilmelding beder man om et nummer til brug i kommende samt fremtidige sæsoner.

Nyt fast holdnummer

  1. Ved tilmelding vælges - hvis man vil - et nummer fra en liste af numre (se afsnit b i figur nedenfor) og der indtastes en valid email-adresse. Email-adressen siges at eje holdnummeret.
  2. Samme email-adresse må ikke genbruges på flere holdnumre.
  3. Numre i listen kan være optaget. Det skyldes at numre først forsvinder fra listen når betaling er registreret. Det er efter først til mølle princippet. Vælger flere hold f.eks. holdnummer 7, er det holdet der først tilmeldte sig og betalte, der får nummeret. Næsthurtigste får automatisk tildelt næste ledige nummer og så fremdeles.

Genbrug fast holdnummer

  1. Indtast email-adressen der er knyttet til det faste nummer i a) (se figur nedenfor).
  2. Så snart hele email-adressen er indtastet vises holdnummeret i grå felt. Kontakt os hvis hele emailadressen er indtastet og der IKKE vises et nummer i det grå felt.
Fast holdnummer
Fig. Udsnit af tilmeldingens første trin.

Faste holdnumre der ikke er bruges i en sæson frigives.