Tilbage til forsiden

"IAK"

Fra og med sæson 2022-23 er der åbnet op for at kan deltage i VinterCup. Derfor er IAK indført. IAK står for 'Ikke Arrangør Klub' og betegner alle deltagere der ikke er medlem af en af en arrangørklub eller er gæster.

VinterCup er INTET uden klubberne der laver det kæmpe arbejde det er at arrangere afdelingerne.

'Prisen' for at deltage uden medlemskab af en arrangørklub, er en merpris på startgebyret. Dette ekstra gebyr kommer arrangørerne til gode.

Selvfølgelig har klubbernes medlemmer fortrinsret. Derfor indføres en venteliste for IAK'ere så alle arrangørklubber-medlemmer har en mulighed for at melde sig til inden. VinterCup er først og fremmest et løb for arrangørklubber-medlemmer!

Udvalget tror på at dette tiltag styrker både VinterCup OG klubberne.