Gå til

Statistik 1. afdeling

Deltagelse

Udstedte startkort*: 183, heraf 2 til gæster

Antal returnerede startkort i mål: 164

Gennemførelses-procent: 89,6%

Samlet køretid: 14085 minutter

Samlet 'i mål før tid'-minutter: 675

Samlet tidsstraf: -106

*'Udstedte startkort' er antallet af klargjorte startkort inden afdelingsdagen samt udstedte startkort på dagen til gæste- og eftertilmeldinger. Tallet beregnes af VCup-systemet ved at tælle antallet af starttider. Alle klargjorte startkort bliver dog ikke afhentet da deltagere enten hjælper til ved afdelingen, og kører derfor ikke, eller vælger ikke at køre afdelingen. Det kan også ske at nogen starter men fuldfører ikke løbet og returnerer derfor ikke startkortet i mål.

Klip

Godkendte klip (A, B, C og O): 1146

'Skæve' klip (O): 1

Fejlklip (X): 154

I alt klip (A, B, C, X og O): 1300

Antal klip pr. hold i gennemsnit: 7,9

Svar

Godkendte svar (A, B og C): 1145

Rigtige svar: 827

Rigtige svar-procent: 72%

Statistik pr. post

Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Post 7 Post 8 Post 9 Post 10 Post 11 Post 12
Godkendte A-svar 16 5 18 33 1 69 9 3 73 88 16 53
Godkendte B-svar 47 54 48 30 0 1 0 2 12 22 6 8
Godkendte C-svar 37 18 35 32 148 6 50 106 11 1 74 13
I alt godkendte svar (A, B, C) 100 77 101 95 149 76 59 111 96 111 96 74
Rigtige svar-procent 47.0% 70.1% 34.7% 31.6% 99.3% 90.8% 84.7% 95.5% 76.0% 79.3% 77.1% 71.6%
Fejlklip (X) 8 8 19 30 5 4 9 7 8 10 36 10
Skæve klip (O) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt klip 108 86 120 125 154 80 68 118 104 121 132 84
LINK TIL SPØRGSMÅL OG SVAR

Baneforholds-statistik

En oversigt over hvor mange poster hold nåede at klippe

Antal og alder

De 183 hold (366 ryttere) bestod af 70 kvinder og 296 mænd.

Der var 17 kvindehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 41 år og ældste holds gennemsnitsalder var 59 år.

Der var 34 mixhold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 37 år og ældste holds gennemsnitsalder var 73 år.

Der var 124 mandehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 33 år og ældste holds gennemsnitsalder var 78 år.

Der var 8 hold i O og P klasserne til sammen.

I finaleåret - dvs. 2023 - er gennemsnitsalderen 56,5 år. Kvindernes er 52,6 og mændenes er 57,4.

Yngste kvinde fylder 14 år og yngste mand fylder 12 år i 2023.

Ældste kvinde fylder 74 år og ældste mand fylder 79 år i 2023.