Gå til

Statistik 3. afdeling

Deltagelse

Udstedte startkort*: 188, heraf 5 til gæster

Antal returnerede startkort i mål: 147

Gennemførelses-procent: 78,2%

Samlet køretid: 13223 minutter

Samlet 'i mål før tid'-minutter: 7

Samlet tidsstraf: -309

*'Udstedte startkort' er antallet af klargjorte startkort inden afdelingsdagen samt udstedte startkort på dagen til gæste- og eftertilmeldinger. Tallet beregnes af VCup-systemet ved at tælle antallet af starttider. Alle klargjorte startkort bliver dog ikke afhentet da deltagere enten hjælper til ved afdelingen, og kører derfor ikke, eller vælger ikke at køre afdelingen. Det kan også ske at nogen starter men fuldfører ikke løbet og returnerer derfor ikke startkortet i mål.

Klip

Godkendte klip (A, B, C og O): 1081

'Skæve' klip (O): 4

Fejlklip (X): 75

I alt klip (A, B, C, X og O): 1156

Antal klip pr. hold i gennemsnit: 7,9

Svar

Godkendte svar (A, B og C): 1077

Rigtige svar: 789

Rigtige svar-procent: 73%

Statistik pr. post

Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Post 7 Post 8 Post 9 Post 10 Post 11 Post 12
Godkendte A-svar 0 22 40 23 9 99 4 42 6 26 2 3
Godkendte B-svar 44 26 33 5 93 10 19 22 9 67 2 117
Godkendte C-svar 2 33 3 43 24 2 64 25 59 3 95 1
I alt godkendte svar (A, B, C) 46 81 76 71 126 111 87 89 74 96 99 121
Rigtige svar-procent 95.7% 32.1% 52.6% 60.6% 73.8% 89.2% 73.6% 47.2% 79.7% 69.8% 96.0% 96.7%
Fejlklip (X) 8 4 3 3 5 9 12 3 9 3 7 9
Skæve klip (O) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
I alt klip 54 86 80 74 131 120 99 93 84 99 106 130
LINK TIL SPØRGSMÅL OG SVAR

Baneforholds-statistik

En oversigt over hvor mange poster hold nåede at klippe

Antal og alder

De 188 hold (376 ryttere) bestod af 70 kvinder og 306 mænd.

Der var 17 kvindehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 41 år og ældste holds gennemsnitsalder var 59 år.

Der var 34 mixhold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 37 år og ældste holds gennemsnitsalder var 73 år.

Der var 129 mandehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 33 år og ældste holds gennemsnitsalder var 78 år.

Der var 8 hold i O og P klasserne til sammen.

I finaleåret - dvs. 2023 - er gennemsnitsalderen 56,3 år. Kvindernes er 52,6 og mændenes er 57,1.

Yngste kvinde fylder 14 år og yngste mand fylder 12 år i 2023.

Ældste kvinde fylder 74 år og ældste mand fylder 79 år i 2023.