Gå til

Statistik 4. afdeling

Deltagelse

Udstedte startkort*: 187, heraf 4 til gæster

Antal returnerede startkort i mål: 144

Gennemførelses-procent: 77,0%

Samlet køretid: 12787 minutter

Samlet 'i mål før tid'-minutter: 173

Samlet tidsstraf: -252

*'Udstedte startkort' er antallet af klargjorte startkort inden afdelingsdagen samt udstedte startkort på dagen til gæste- og eftertilmeldinger. Tallet beregnes af VCup-systemet ved at tælle antallet af starttider. Alle klargjorte startkort bliver dog ikke afhentet da deltagere enten hjælper til ved afdelingen, og kører derfor ikke, eller vælger ikke at køre afdelingen. Det kan også ske at nogen starter men fuldfører ikke løbet og returnerer derfor ikke startkortet i mål.

Klip

Godkendte klip (A, B, C og O): 1127

'Skæve' klip (O): 0

Fejlklip (X): 122

I alt klip (A, B, C, X og O): 1249

Antal klip pr. hold i gennemsnit: 8,7

Svar

Godkendte svar (A, B og C): 1127

Rigtige svar: 983

Rigtige svar-procent: 87%

Statistik pr. post

Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Post 7 Post 8 Post 9 Post 10 Post 11 Post 12
Godkendte A-svar 5 1 110 0 80 6 81 118 3 5 69 1
Godkendte B-svar 15 49 7 50 26 2 1 4 100 95 11 90
Godkendte C-svar 28 2 1 2 3 113 1 15 1 3 29 0
I alt godkendte svar (A, B, C) 48 52 118 52 109 121 83 137 104 103 109 91
Rigtige svar-procent 58.3% 94.2% 93.2% 96.2% 73.4% 93.4% 97.6% 86.1% 96.2% 92.2% 63.3% 98.9%
Fejlklip (X) 9 8 6 5 10 11 17 1 12 14 23 6
Skæve klip (O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt klip 57 60 124 57 119 132 100 138 116 117 132 97
LINK TIL SPØRGSMÅL OG SVAR

Baneforholds-statistik

En oversigt over hvor mange poster hold nåede at klippe

Antal og alder

De 187 hold (374 ryttere) bestod af 72 kvinder og 302 mænd.

Der var 18 kvindehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 41 år og ældste holds gennemsnitsalder var 59 år.

Der var 34 mixhold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 37 år og ældste holds gennemsnitsalder var 73 år.

Der var 127 mandehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 33 år og ældste holds gennemsnitsalder var 78 år.

Der var 8 hold i O og P klasserne til sammen.

I finaleåret - dvs. 2024 - er gennemsnitsalderen 56,4 år. Kvindernes er 52,6 og mændenes er 57,3.

Yngste kvinde fylder 14 år og yngste mand fylder 12 år i 2024.

Ældste kvinde fylder 74 år og ældste mand fylder 79 år i 2024.