Gå til

Statistik 1. afdeling

Deltagelse

Udstedte startkort*: 174, heraf 2 til gæster

Antal returnerede startkort i mål: 153

Gennemførelses-procent: 87,9%

Samlet køretid: 13633 minutter

Samlet 'i mål før tid'-minutter: 137

Samlet tidsstraf: -271

*'Udstedte startkort' er antallet af klargjorte startkort inden afdelingsdagen samt udstedte startkort på dagen til gæste- og eftertilmeldinger. Tallet beregnes af VCup-systemet ved at tælle antallet af starttider. Alle klargjorte startkort bliver dog ikke afhentet da deltagere enten hjælper til ved afdelingen, og kører derfor ikke, eller vælger ikke at køre afdelingen. Det kan også ske at nogen starter men fuldfører ikke løbet og returnerer derfor ikke startkortet i mål.

Klip

Godkendte klip (A, B, C og O): 868

'Skæve' klip (O): 1

Fejlklip (X): 122

I alt klip (A, B, C, X og O): 990

Antal klip pr. hold i gennemsnit: 6,5

Svar

Godkendte svar (A, B og C): 867

Rigtige svar: 694

Rigtige svar-procent: 80%

Statistik pr. post

Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Post 7 Post 8 Post 9 Post 10 Post 11 Post 12
Godkendte A-svar 33 0 11 12 0 5 41 7 1 83 44 91
Godkendte B-svar 7 0 4 19 0 3 0 140 88 16 32 17
Godkendte C-svar 2 0 111 9 0 44 0 2 21 10 9 5
I alt godkendte svar (A, B, C) 42 0 126 40 0 52 41 149 110 109 85 113
Rigtige svar-procent 78.6% 0% 88.1% 47.5% 0% 84.6% 100.0% 94.0% 80.0% 76.1% 51.8% 80.5%
Fejlklip (X) 3 0 19 12 0 18 18 4 12 22 3 11
Skæve klip (O) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I alt klip 45 0 145 52 0 70 59 153 123 131 88 124
LINK TIL SPØRGSMÅL OG SVAR

Baneforholds-statistik

En oversigt over hvor mange poster hold nåede at klippe

Antal og alder

De 174 hold (348 ryttere) bestod af 70 kvinder og 278 mænd.

Der var 19 kvindehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var år og ældste holds gennemsnitsalder var år.

Der var 29 mixhold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 38 år og ældste holds gennemsnitsalder var 79 år.

Der var 120 mandehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 32 år og ældste holds gennemsnitsalder var 79 år.

Der var 6 hold i O og P klasserne til sammen.

I finaleåret - dvs. 2023 - er gennemsnitsalderen 57,6 år. Kvindernes er 54,2 og mændenes er 58,4.

Yngste kvinde fylder 15 år og yngste mand fylder 13 år i 2023.

Ældste kvinde fylder 75 år og ældste mand fylder 80 år i 2023.