Gå til

Statistik 2. afdeling

Deltagelse

Udstedte startkort*: 174, heraf 2 til gæster

Antal returnerede startkort i mål: 145

Gennemførelses-procent: 83,3%

Samlet køretid: 12729 minutter

Samlet 'i mål før tid'-minutter: 321

Samlet tidsstraf: -148

*'Udstedte startkort' er antallet af klargjorte startkort inden afdelingsdagen samt udstedte startkort på dagen til gæste- og eftertilmeldinger. Tallet beregnes af VCup-systemet ved at tælle antallet af starttider. Alle klargjorte startkort bliver dog ikke afhentet da deltagere enten hjælper til ved afdelingen, og kører derfor ikke, eller vælger ikke at køre afdelingen. Det kan også ske at nogen starter men fuldfører ikke løbet og returnerer derfor ikke startkortet i mål.

Klip

Godkendte klip (A, B, C og O): 873

'Skæve' klip (O): 3

Fejlklip (X): 140

I alt klip (A, B, C, X og O): 1013

Antal klip pr. hold i gennemsnit: 7,0

Svar

Godkendte svar (A, B og C): 870

Rigtige svar: 611

Rigtige svar-procent: 70%

Statistik pr. post

Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Post 7 Post 8 Post 9 Post 10 Post 11 Post 12
Godkendte A-svar 52 18 32 6 8 7 1 9 34 56 0 5
Godkendte B-svar 5 59 26 73 36 4 60 63 22 32 40 48
Godkendte C-svar 15 9 25 0 1 86 0 35 2 0 0 1
I alt godkendte svar (A, B, C) 72 86 83 79 45 97 61 107 58 88 40 54
Rigtige svar-procent 72.2% 68.6% 38.6% 92.4% 80.0% 88.7% 98.4% 32.7% 58.6% 63.6% 100.0% 88.9%
Fejlklip (X) 11 7 23 1 16 11 23 13 23 1 1 10
Skæve klip (O) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
I alt klip 84 93 106 80 62 108 84 120 81 90 41 64
LINK TIL SPØRGSMÅL OG SVAR

Baneforholds-statistik

En oversigt over hvor mange poster hold nåede at klippe

Antal og alder

De 174 hold (348 ryttere) bestod af 68 kvinder og 280 mænd.

Der var 18 kvindehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var år og ældste holds gennemsnitsalder var år.

Der var 29 mixhold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 38 år og ældste holds gennemsnitsalder var 79 år.

Der var 121 mandehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 32 år og ældste holds gennemsnitsalder var 79 år.

Der var 6 hold i O og P klasserne til sammen.

I finaleåret - dvs. 2023 - er gennemsnitsalderen 57,4 år. Kvindernes er 53,6 og mændenes er 58,4.

Yngste kvinde fylder 15 år og yngste mand fylder 13 år i 2023.

Ældste kvinde fylder 75 år og ældste mand fylder 80 år i 2023.