Gå til

Statistik 5. afdeling

Deltagelse

Udstedte startkort*: 178, heraf 5 til gæster

Antal returnerede startkort i mål: 143

Gennemførelses-procent: 80,3%

Samlet køretid: 12492 minutter

Samlet 'i mål før tid'-minutter: 378

Samlet tidsstraf: -102

*'Udstedte startkort' er antallet af klargjorte startkort inden afdelingsdagen samt udstedte startkort på dagen til gæste- og eftertilmeldinger. Tallet beregnes af VCup-systemet ved at tælle antallet af starttider. Alle klargjorte startkort bliver dog ikke afhentet da deltagere enten hjælper til ved afdelingen, og kører derfor ikke, eller vælger ikke at køre afdelingen. Det kan også ske at nogen starter men fuldfører ikke løbet og returnerer derfor ikke startkortet i mål.

Klip

Godkendte klip (A, B, C og O): 1226

'Skæve' klip (O): 9

Fejlklip (X): 66

I alt klip (A, B, C, X og O): 1292

Antal klip pr. hold i gennemsnit: 9,0

Svar

Godkendte svar (A, B og C): 1217

Rigtige svar: 833

Rigtige svar-procent: 68%

Statistik pr. post

Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Post 7 Post 8 Post 9 Post 10 Post 11 Post 12
Godkendte A-svar 1 64 29 24 83 50 1 13 19 37 69 5
Godkendte B-svar 58 18 4 74 5 57 86 74 35 23 16 107
Godkendte C-svar 23 12 89 12 6 18 4 15 4 67 3 12
I alt godkendte svar (A, B, C) 82 94 122 110 94 125 91 102 58 127 88 124
Rigtige svar-procent 70.7% 68.1% 73.0% 67.3% 88.3% 45.6% 94.5% 72.5% 60.3% 29.1% 78.4% 86.3%
Fejlklip (X) 9 4 10 4 4 9 4 7 3 2 3 7
Skæve klip (O) 3 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1
I alt klip 94 98 134 115 98 134 95 110 61 130 91 132
LINK TIL SPØRGSMÅL OG SVAR

Baneforholds-statistik

En oversigt over hvor mange poster hold nåede at klippe

Antal og alder

De 178 hold (356 ryttere) bestod af 71 kvinder og 285 mænd.

Der var 18 kvindehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var år og ældste holds gennemsnitsalder var år.

Der var 31 mixhold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 20 år og ældste holds gennemsnitsalder var 79 år.

Der var 122 mandehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 20 år og ældste holds gennemsnitsalder var 79 år.

Der var 7 hold i O og P klasserne til sammen.

I finaleåret - dvs. 2023 - er gennemsnitsalderen 57,0 år. Kvindernes er 52,8 og mændenes er 58,0.

Yngste kvinde fylder 15 år og yngste mand fylder 13 år i 2023.

Ældste kvinde fylder 75 år og ældste mand fylder 80 år i 2023.