Gå til

Statistik 1. afdeling

Deltagelse

Udstedte startkort*: 187, heraf 7 til gæster

Antal returnerede startkort i mål: 169

Gennemførelses-procent: 90,4%

Samlet køretid: 15236 minutter

Samlet 'i mål før tid'-minutter: -26

Samlet tidsstraf: -373

*'Udstedte startkort' er antallet af klargjorte startkort inden afdelingsdagen samt udstedte startkort på dagen til gæste- og eftertilmeldinger. Tallet beregnes af VCup-systemet ved at tælle antallet af starttider. Alle klargjorte startkort bliver dog ikke afhentet da deltagere enten hjælper til ved afdelingen, og kører derfor ikke, eller vælger ikke at køre afdelingen. Det kan også ske at nogen starter men fuldfører ikke løbet og returnerer derfor ikke startkortet i mål.

Klip

Godkendte klip (A, B, C og O): 1222

'Skæve' klip (O): 3

Fejlklip (X): 77

I alt klip (A, B, C, X og O): 1299

Antal klip pr. hold i gennemsnit: 7,7

Svar

Godkendte svar (A, B og C): 1219

Rigtige svar: 823

Rigtige svar-procent: 68%

Statistik pr. post

Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Post 7 Post 8 Post 9 Post 10 Post 11 Post 12
Godkendte A-svar 3 4 36 8 67 77 6 17 64 2 47 16
Godkendte B-svar 77 16 39 86 26 5 1 22 18 72 26 54
Godkendte C-svar 2 63 24 10 21 42 83 95 9 22 6 53
I alt godkendte svar (A, B, C) 82 83 99 104 114 124 90 134 91 96 79 123
Rigtige svar-procent 93.9% 75.9% 39.4% 82.7% 58.8% 62.1% 92.2% 70.9% 70.3% 75.0% 59.5% 43.1%
Fejlklip (X) 3 2 1 1 22 11 13 8 10 5 0 1
Skæve klip (O) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
I alt klip 85 85 100 106 136 135 103 143 101 102 79 124
LINK TIL SPØRGSMÅL OG SVAR

Baneforholds-statistik

En oversigt over hvor mange poster hold nåede at klippe

Antal og alder

De 187 hold (374 ryttere) bestod af 83 kvinder og 291 mænd.

Der var 23 kvindehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 45 år og ældste holds gennemsnitsalder var 61 år.

Der var 34 mixhold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 39 år og ældste holds gennemsnitsalder var 75 år.

Der var 121 mandehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 33 år og ældste holds gennemsnitsalder var 80 år.

Der var 9 hold i O og P klasserne til sammen.

I finaleåret - dvs. 2024 - er gennemsnitsalderen 56,2 år. Kvindernes er 53,5 og mændenes er 58,3.

Yngste kvinde fylder 15 år og yngste mand fylder 14 år i 2024.

Ældste kvinde fylder 76 år og ældste mand fylder 81 år i 2024.