Gå til

Statistik 3. afdeling

Deltagelse

Udstedte startkort*: 187, heraf 3 til gæster

Antal returnerede startkort i mål: 123

Gennemførelses-procent: 65,8%

Samlet køretid: 10988 minutter

Samlet 'i mål før tid'-minutter: 82

Samlet tidsstraf: -230

*'Udstedte startkort' er antallet af klargjorte startkort inden afdelingsdagen samt udstedte startkort på dagen til gæste- og eftertilmeldinger. Tallet beregnes af VCup-systemet ved at tælle antallet af starttider. Alle klargjorte startkort bliver dog ikke afhentet da deltagere enten hjælper til ved afdelingen, og kører derfor ikke, eller vælger ikke at køre afdelingen. Det kan også ske at nogen starter men fuldfører ikke løbet og returnerer derfor ikke startkortet i mål.

Klip

Godkendte klip (A, B, C og O): 783

'Skæve' klip (O): 20

Fejlklip (X): 81

I alt klip (A, B, C, X og O): 864

Antal klip pr. hold i gennemsnit: 7,0

Svar

Godkendte svar (A, B og C): 763

Rigtige svar: 499

Rigtige svar-procent: 65%

Statistik pr. post

Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Post 7 Post 8 Post 9 Post 10 Post 11 Post 12
Godkendte A-svar 5 0 4 3 28 6 48 9 8 12 62 1
Godkendte B-svar 24 9 31 8 0 64 15 9 0 60 0 9
Godkendte C-svar 35 51 63 47 46 38 12 21 19 7 7 2
I alt godkendte svar (A, B, C) 64 60 98 58 74 108 75 39 27 79 69 12
Rigtige svar-procent 54.7% 85.0% 64.3% 81.0% 62.2% 35.2% 64.0% 53.8% 70.4% 75.9% 89.9% 75.0%
Fejlklip (X) 8 7 0 4 8 3 16 4 4 22 2 3
Skæve klip (O) 3 1 0 2 3 6 1 0 1 0 3 0
I alt klip 75 68 98 64 85 117 92 43 32 101 74 15
LINK TIL SPØRGSMÅL OG SVAR

Baneforholds-statistik

En oversigt over hvor mange poster hold nåede at klippe

Antal og alder

De 187 hold (374 ryttere) bestod af 81 kvinder og 293 mænd.

Der var 21 kvindehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 45 år og ældste holds gennemsnitsalder var 61 år.

Der var 36 mixhold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 39 år og ældste holds gennemsnitsalder var 75 år.

Der var 121 mandehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 17 år og ældste holds gennemsnitsalder var 80 år.

Der var 9 hold i O og P klasserne til sammen.

I finaleåret - dvs. 2024 - er gennemsnitsalderen 55,9 år. Kvindernes er 53,7 og mændenes er 57,8.

Yngste kvinde fylder 15 år og yngste mand fylder 14 år i 2024.

Ældste kvinde fylder 76 år og ældste mand fylder 81 år i 2024.