Gå til

Statistik 4. afdeling

Deltagelse

Udstedte startkort*: 186, heraf 3 til gæster

Antal returnerede startkort i mål: 147

Gennemførelses-procent: 79,0%

Samlet køretid: 13091 minutter

Samlet 'i mål før tid'-minutter: 139

Samlet tidsstraf: -282

*'Udstedte startkort' er antallet af klargjorte startkort inden afdelingsdagen samt udstedte startkort på dagen til gæste- og eftertilmeldinger. Tallet beregnes af VCup-systemet ved at tælle antallet af starttider. Alle klargjorte startkort bliver dog ikke afhentet da deltagere enten hjælper til ved afdelingen, og kører derfor ikke, eller vælger ikke at køre afdelingen. Det kan også ske at nogen starter men fuldfører ikke løbet og returnerer derfor ikke startkortet i mål.

Klip

Godkendte klip (A, B, C og O): 1005

'Skæve' klip (O): 7

Fejlklip (X): 72

I alt klip (A, B, C, X og O): 1077

Antal klip pr. hold i gennemsnit: 7,3

Svar

Godkendte svar (A, B og C): 998

Rigtige svar: 607

Rigtige svar-procent: 61%

Statistik pr. post

Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Post 7 Post 8 Post 9 Post 10 Post 11 Post 12
Godkendte A-svar 17 75 47 5 0 54 18 63 21 32 11 5
Godkendte B-svar 1 13 72 0 105 6 26 14 19 43 20 10
Godkendte C-svar 91 0 6 89 3 22 5 8 3 37 52 5
I alt godkendte svar (A, B, C) 109 88 125 94 108 82 49 85 43 112 83 20
Rigtige svar-procent 83.5% 85.2% 37.6% 94.7% 97.2% 26.8% 53.1% 74.1% 48.8% 38.4% 24.1% 25.0%
Fejlklip (X) 2 2 2 16 10 4 5 1 9 15 5 1
Skæve klip (O) 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
I alt klip 111 91 128 111 119 86 54 87 52 128 88 22
LINK TIL SPØRGSMÅL OG SVAR

Baneforholds-statistik

En oversigt over hvor mange poster hold nåede at klippe

Antal og alder

De 186 hold (372 ryttere) bestod af 81 kvinder og 291 mænd.

Der var 21 kvindehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 45 år og ældste holds gennemsnitsalder var 61 år.

Der var 36 mixhold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 39 år og ældste holds gennemsnitsalder var 75 år.

Der var 120 mandehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 18 år og ældste holds gennemsnitsalder var 80 år.

Der var 9 hold i O og P klasserne til sammen.

I finaleåret - dvs. 2024 - er gennemsnitsalderen 56,2 år. Kvindernes er 53,7 og mændenes er 58,1.

Yngste kvinde fylder 15 år og yngste mand fylder 14 år i 2024.

Ældste kvinde fylder 76 år og ældste mand fylder 81 år i 2024.